AYA és un Espai per a l’atenció d’infants i adolescents que presenten dificultats en el seu desenvolupament o que tenen risc de patir-les.

L’objectiu principal és que l’infant i adolescent així com les seves famílies, rebin l’atenció necessària per tal d’afavorir i potenciar el desenvolupament òptim i facilitar així la seva participació activa i màxim d’autonomia i funcionalitat en l’acompliment de les activitats de la seva vida diària, així com la integració en els diferents contexts de desenvolupament habituals (familiar, escolar i social).

Intervencions ONLINE

Els nostres valors

  • L’infant i l’adolescent com a ésser integral; bio-psico-social.
  • El respecte absolut envers l’infant, adolescent i la seva família.
  • El Joc com a principal via d’expressió, comunicació i aprenentatge de l’infant.
  • L’infant i l’adolescent com un subjecte actiu.
  • Ús de l’activitat significativa per a l’infant i l’adolescent com a principal eina de treball.
  • La participació activa i implicació de l’infant i adolescent en el seu propi procés i, el respecte a les seves decisions.
  • La implicació i participació activa amb i de la família en el procés del seu fill/a i, el respecte a les seves decisions.
  • La motivació intrínseca de l’infant i adolescent com a principal eix que estructura el procés d’intervenció.
  • Promoció del màxim potencial de desenvolupament i autonomia de l’infant i l’adolescent.
  • Coordinació entre tots els agents implicats en el procés de l’infant i adolescent i la seva família.

adinkraAya és un dels símbols Adinkra; originalment creats pel poble Akan de Ghana i Costa d’Ivori a l’Àfrica Occidental, els quals representen paraules de saviesa que reflecteixen la cultura i la història del poble Akan.

Aya representa una falguera; una planta resistent que pot créixer en llocs difícils. Les seves fulles de forma pinada simbolitzen que quan una persona segueix el camí i persisteix, les dificultats també disminueixen.

Aya és el símbol de la Resiliència; la capacitat i voluntat de la persona d’adaptar-se amb enginy, habilitat, resistència i coratge a noves situacions, de superar reptes que, a priori, semblen impossibles i de persistir davant de les circumstàncies adverses.