A qui va adreçat?

AYA està dirigit a tots els nens, adolescents i les seves famílies que desitgen a promocionar, prevenir i/o intervenir sobre qualsevol de les àrees implicades en el desenvolupament: Sensorial, Motriu i de pràxies, Parla i llenguatge, Cognitiva, Comunicació i Interacció social, Emocional.

1. Promoció Promovent l’òptim desenvolupament integral (sensorial, motriu, cognitiu, conductual, emocional, relacional), dels fills/es enfortint les competències parentals i les funcions com a pares competents, centrades tant en el desenvolupament dels pares com en el desenvolupament dels fills/es.
2. Prevenció Detectar precoçment els signes negatius, factors i/o situacions de risc i/o problemes de salut mental per minimitzar l’impacte negatiu dels mateixos, augmentar les oportunitats d’intervenció, així com afavorir un millor tractament i resolució dels casos, i pot es va iniciar el tractament en estadis primerencs i evitar així, en la mesura del possible, la seva progressió.
3. Intervenció Atenent el més precoçment possible les dificultats i problemàtiques de salut mental que afecten al fill/a i a les seves famílies.

Poden ser motiu d’atenció, nens i adolescents que presentin una o més de les següents característiques:
-Prematuritat
-Nens/es que hagin viscut situacions de manca d’estimulació (llargues hospitalitzacions, orfenats, …)
-Absència de mirada
-Absència de demanda de l’altre
-Falta d’intencionalitat en el moviment corporal per dirigir-se al altre
-Dificultats en el son
-Dificultats en l’adquisició del control dels esfínters
-Dificultats en el joc
-Dificultats per separar-se de l’adult
-Plors inconsolables
-Dificultats en l’alimentació: nens selectius, insaciables, amb dificultats en el pas de líquid-semi-sòlid i/o sòlid, que no toleren diferents textures, colors, olors, sabors, formes o disposició visual dels aliments al plat
-Nens que no toleren la dutxa, que li tallin les ungles o els cabells, textures de les robes, els sorolls, que els gronxin, el moviment, que li llancin a l’aire, pujar als gronxadors del parc, anar descalços, que són excessivament previngut
-Nens/es amb preferència per certa informació sensorial: llums dels objectes, olors, textures, moviments dels objectes, preferència per xocar, impactar, colpejar, saltar constantment, donar voltes, en constant moviment
-Dificultats en la participació activa, acompliment i/o en l’autonomia en les activitats de la vida diària: alimentació, vestit, higiene, son-vigília, etc.
-Dificultats en l’atenció i la concentració
-Dificultats en la psicomotricitat gruixuda i/o fina
-Dificultats per regular el moviment (hiper/hipoactivitat)
-Dificultats en el aprenentatge
-Dificultats en la parla i en el llenguatge
-Dificultats en la lectoescriptura
-Dificultats per a regular les emocionals i / o la conducta
-Dificultats en la comunicació i interacció social
-Retard maduratiu general

Nens i adolescents amb diagnòstic específic. Els més freqüents:
-Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
-Trastorns d’ansietat
-Trastorns de l’estat d’ànim
-Trastorn per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat
-Trastorns del comportament
-Trastorns de l’aprenentatge
-Trastorn de les habilitats motrius
-Trastorns de la comunicació
-Dispràxia
-Trastorns de la regulació
-Trastorns de la conducta alimentària
-Trastorns de l’eliminació: enuresi, encopresi
-Trastorns d’ansietat per separació
-Mutisme selectiu
-Altres