Montserrat Arana i Bernal

Psicòloga i Terapeuta Ocupacional especialitzada en Salut Mental Infantil i Juvenil, en l’abordatge dels problemes en el desenvolupament, en Grups en Salut Mental, Integració Sensorial i Arteràpia. Experiència professional des del 1999 en l’Àmbit públic de la Salut Mental Infantil i Juvenil en recursos d’hospitalització parcial i ambulatòria i docent associada a la Universitat de Vic.

-Diplomatura de Teràpia Ocupacional. Escola Universitària de la Creu Roja. Terrassa. Barcelona.
-Estudis Llicenciatura Psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya. UOC. Barcelona. Acreditació com a psicòloga sanitària
-Títol d’Especialitat en Integració Sensorial certificada per la Universitat del Sur de Califòrnia i la WPS nº 3749. Enllaç que certifica als professionals espanyols:
http://www.wpspublish.com/store/Training/TherapistIndex?orderby=1&letter=72&pagenumber=1
-Postgrau “Abordaje interdisciplinario en los problemas del desarrollo”. FEPI. Fundación para el Estudio y Tratamiento de los Problemas de la Infancia. Buenos Aires. Argentina.
-Postgrau de “Grups en Salut Mental”. Fundació Vidal i Barraquer. Barcelona.
-Curs de “Formació en Art-Teràpia”. Escola per a l’Expressió i la Comunicació. Barcelona.
-Curs de Formació «Evaluación del Perfil Sensorial». Winnie Dunn. Universidad de Castilla-La Mancha.
-Curs de Formació «El potencial del juego en la infancia. Test PlayFulness». Anita Bundy. Madrid.
-Seminario: «Actualización evidencia científica del Test PlayFulness. Anita bundy. Madrid.
-Formació Clínica Instrument diagnòstic «Autism Diagnostic Observational Schedule (ADOS-G)». Amaia Hervás Zúñiga. Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
-Formació Clínica Instrument diagnòstic «Autism Diagnostic interview-Revised (ADI-R)». Amaia Hervás Zúñiga. Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
-Formació «Ioga per a nens». Ananda Ioga. Mireia Castellsagué. Lleida
-Curs “ Integración Sensorial y Autismo”. AYTONA TOSA, S.L. Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
-Curs “Observaciones Clínicas desde la perspectiva de Integración Sensorial”. AYTONA TOSA. Madrid.
-Curs “Tratamiento en los problemas de Alimentación desde el enfoque de Integración Sensorial”. AYTONA TOSA, S.L. Madrid.
-Curs “ Integración Sensorial y Autismo”. AYTONA TOSA, S.L. Madrid.
-Curs “Curso avanzado de Integración Sensorial. Actualizaciones”. Asociación para la atención a niñ@s con alteraciones del desarrollo. KULUNKA. Vitoria-Gasteiz.
-Curs “Tècniques de Tractament en Teràpia Ocupacional Pediàtrica”. Escola Universitària de Ciències de la Salut de la Universitat de Vic.
-Curs “Salut Mental Infantil des de la Gestació”. Cursos d’Estiu. Universitat d’Alacant.
-Curs “Intervenció de la Teràpia Ocupacional en Neonats”. CEIB. Barcelona.
-Curs extensió universitària “Clínica psicoanalítica de los trastornos graves en la infancia”. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires.
-Curs extensió universitària “De nenas y mujeres. Posiciones subjetivas y problemáticas de la sexuación femenina”. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires.
-Curs extensió universitària “El Juego en los límites: psicoanálisis y clínica en problemas del desarrollo infantil”. FEPI. Fundación para el Estudio y Tratamiento de los Problemas de la Infancia; Hospital Carlos G. Durand y Escuela de Educación Especial nº27. Gabinete materno-infantil. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires.
-Curs extensió universitària “Infancias: Los Autismos y las Psicosis”. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires.
-Curs extensió universitària “Destructividad y tentativas suicidas en la niñez y la adolescencia”. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires.
-Curs extensió universitària “Abuso sexual y violencia: Subjetividad en crisis. El lugar del Psicoanálisis y el derecho en la demanda.”. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires.
-Curs extensió universitària “Clínica de la primera infancia (0-3 años): Psicopatologia del lactante, de la vincularidad temprana y del niño pequeño”. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires.
-Curs “Autismo: El método DIR; conociendo al niño en su totalidad”. Lic. Milagros Cordero. Centro de Rehabilitación Neurológica. AATO-CIREN. Buenos Aires. Argentina.
-Curs “Aprenentatge Motriu en Pediatria”. Lic. Laura Àlvarez de Bello. Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de Catalunya. Barcelona.
-Seminari “Psicopatologia a l’Adolescència”. Fundació Vidal i Barraquer. Barcelona.
-Seminari “Introducció al Psicodrama”.Associació pel Desenvolupament i la investigació del Psicodrama. ADIP. Barcelona.
-Curs «La Regulació de l’Estrès Per mitjà de l’Expressió Psicomotriu». XXX Cursos d’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat. Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

-Ponent «Programa d’Intervenció en nens de 5 a 12 anys». Iª Jornada Catalana d’Hospitals de Dia de Salut Mental per a Nens i Adolescents. Societat Catalana de psiquiatria Infanto-Juvenil i Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona
-Coordinadora i docent assignatura: «Salut Mental Infantil i Juvenil». Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. Universitat de Vic. Barcelona.
-Coordinadora i docent assignatura: «Teràpia Ocupacional per l’Autonomia en la Infància i l’Adolescència». Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. Universitat de Vic. Barcelona.
-Tutora pràctiques assignatura «Pràctiques III» 4rt de Grau de Teràpia Ocupacional. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. Universitat de Vic. Barcelona.
-Ponent «Intervención con niños diagnosticados de TGD en el Hospital de Dia Infantil». III Jornadas Nacionales de Hospitales de Dia Infanto Juveniles de Salud Mental. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Sevilla.
-Presentació Póster «Grupo de Procesamiento Sensorial y Psicomotricidad Relacional». III Jornadas Nacionales de Hospitales de Dia Infanto Juveniles de Salud Mental. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Sevilla.
-Docent: «Taller Trastorns generalitzats del Desenvolupament». I Jornada de Salut Mental Infantil i Juvenil. Institut Català de la Salut. Lleida.
-Presentació Póster: «Hospital de Día para niños de 6 a 11 años». I Congreso Regional y I Jornades Nacionales de Hospitales de Día/ terapia Intensiva de Niños y Adolescentes. Comisión de Formación Continuada de Castilla- La Mancha.
-Assessorament en “Resolució de Conflictes». Formadora CEE Esperança. Lleida.
-Docent del Curs “Els trastorns de conducta”. Escola Especial l’Esperança. Lleida.
-Presentació pòster “ Hospital de Dia Infantil i Juvenil: Grup de nois i nois de 7-11 anys”. 4ª Reunió anual de Formació continuada en Medicina sobre Psiquiatria Infanto Juvenil. Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil de l’ACMSCB. Lleida.
-Docent dels cursos anuals “Tècniques de Teràpia Ocupacional”. Institut Municipal de Treball Salvador Seguí. Lleida.
-Col·laboració docent en les pràctiques clíniques de l’assignatura Estades Pràctiques I, en l’ensenyament de Teràpia Ocupacional. Escola Universitària “Creu Roja”. Terrassa.
-Docent al curs “Intervenció amb persones amb Trastorn Mental i/o Disminució”. Curs de Formació Ocupacional per a treballadors/es. Àrea de Formació de l’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí. Lleida.
-Conferenciant: “Importància de l’activitat lúdica en els nens/es hospitalitzats”. Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Creu Roja. Lleida.
-Ponent al curs “Atenció en Salut Mental”. Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. UDL. Lleida.
-Ponent a la “I Jornada Catalana de Teràpia Ocupacional. Salut Mental”. Associació Professional de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. APTOC. Terrassa.

-Passantia professional “El Juego en los límites: psicoanálisis y clínica en problemas del desarrollo infantil”. FEPI. Fundación para el Estudio y Tratamiento de los Problemas de la Infancia; Hospital Carlos G. Durand y Escuela de Educación Especial nº27. Gabinete materno-infantil. Facultad de Psicologia. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
-Passantia professional “Programa: Cuidar Cuidando”. Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”. Buenos Aires. Argentina.

-Beca de la Comissió Europea d’Intercanvi Formatiu Artístic. Centre Cultural Juvenil JugendKulturZentrum PUMPE. Berlín.

-Membre Associat del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Nº Col. 22.863.
-Membre Col·legiat en el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. COTOC. Nº Col. 168.
-Membre Associat a l’Associació Espanyola d’Integració Sensorial. AEIS. Nº Col. 35.