L’artteràpia

L’Artteràpia és una professió assistencial que utilitza l’expressió i la creació artística a partir de les diferents modalitats o disciplines artístiques (plàstica, teatre, dansa, música,…), com a eina per facilitar l’expressió i resolució d’emocions i conflictes emocionals o psicològics, quan l’ús de la paraula resulta poc eficient.
L’Artteràpia està indicada per a persones que, per les circumstàncies vitals i/o pels problemes emocionals que pateixen, tenen dificultats per exterioritzar els seus sentiments, conflictes i/o malestars i/o per expressar-los a través de les paraules. D’aquí que, en el cas de l’ús amb els infants i adolescents, l’Artteràpia resulti especialment indicada.

Finalitat de l’Artteràpia
La finalitat de l’Artteràpia és poder crear un espai d’experimentació conscient que serveixi per a despertar la consciència de l’infant i l’adolescent, tot posant en joc l’atenció i la sensibilitat perceptiva, desenvolupant la capacitat creativa, facilitant i ampliant la capacitat d’expressió personal, l’autoconeixement i la comunicació i la interacció amb un mateix i amb els altres.
Artteràpia és aprendre i, aprendre no és tan sols comprendre. Aprendre passa indefectiblement per l’experiència pràctica, per la pròpia vivència i acaba portant, en aquest cas, el sentit artístic a la vida quotidiana.

Objectius de l’Artteràpia
– Oferir un espai facilitador en el desenvolupament de la pròpia imatge i identificació corporal: aprendre a reconèixer el cos com a propi; acceptant-lo en la seva aparença i funcionament com a quelcom natural.
-Facilitar la identificació, l’expressió i la comunicació de les pròpies emocions, els malestars i els conflictes personals que no poden ser expressats a través de les paraules.
– Utilitzar la producció artística per permetre a la persona elaborar i compartir aspectes de si mateix. Permetre que sensacions i emocions que intervenen en un procés terapèutic prenguin colors, línies, formes i moviments per aprofundir en els continguts que afloren, fent que el material inconscient es faci present per poder-lo treballar.
-Facilitar l’autoconeixement, la reflexió profunda, la discussió, els canvis de conducta i l’aprenentatge de l’infant i l’adolescent.
-Reforçar l’autoestima, l’autoconfiança i sentit d’autocompetència.
-Desenvolupar estratègies, habilitats i recursos més sans per afrontar les situacions de conflicte.
-Desenvolupar la imaginació i la creativitat per facilitat el pensament abstracte i simbòlic.
-Generar un marc grupal, de contenció i pertinença, que possibiliti compartir experiències personals en un marc de respecte i comprensió mútues.

Metodologia
La via d’expressió privilegiada de l’infant i de l’adolescent, a diferència de l’adult, no és la paraula sinó l’expressió a través del cos, l’acció, el joc i l’art. En aquest sentit, perquè la intervenció terapèutica sigui efectiva, s’han de prioritzar les vies d’expressió, de comunicació i d’interacció que l’infant i l’adolescent dominen i amb les que se senten intrínsecament motivats. A més a més, l’experiència artística del nen/a, a diferència de la de l’adult, centra la seva atenció en el procés, en la vivència del mateix i no, en el resultat. En aquest sentit, l’Artteràpia, ofereix un marc d’intervenció ideal atès que facilita unificar un mateix idioma entre adult-infant i perquè art i joc, no són només eines de transformació i canvi, sinó que són els seus llenguatges naturals.
En Artteràpia no és necessari el coneixement especialitzat de cap tècnica artística per part del nen/a o adolescent. Es maneja indistintament tots els llenguatges artístics possibles, existents, creant nous codis. Es tracta de moure’s amb la llibertat més gran possible entre tots els llenguatges artístics coneguts i així proporcionar major riquesa al procés creatiu i al seu poder transformador.
L’Artteràpia es practica en sessions individuals o en petit grup sota la conducció d’un artterapeuta, seguint una estricta metodologia i sota un marc o setting terapèutic definit, basats principalment en la teoria de l’artteràpia, la psicoteràpia analítica de grups, les psicoteràpies dinàmiques i la teoria de l’art contemporani.

Artteràpia grupal
En el cas de l’Artteràpia grupal, es concep el nen/a i l’adolescent com a part d’un sistema global de relacions socials. En aquest sentit, es proporciona un espai únic per fer visibles comportaments i conductes que l’infant i l’adolescent desenvolupen en la seva quotidianitat, prenent consciència d’ells, permetent l’aprenentatge d’habilitats de comunicació i interacció grupal, del desenvolupament de la pròpia identitat individual i social i de noves i millors estratègies d’afrontament i resolució dels conflictes. En aquest sentit, l’experiència col·lectiva del fet artístic ofereix una valuosa oportunitat per compartir i confrontar la pròpia experiència personal amb les experiències dels altres, facilita la integració, la tolerància a la diferència, la capacitat d’empatitzar amb els sentiments i els problemes de l’altre.

Qui és l’Artterapeuta
L’Arttepeuta és un professional llicenciat, diplomat o de grau universitari amb amplis coneixements en processos psicològics, psicopatologia i psicoteràpia aplicades al seu camp de treball, en art i amb una formació de nivell de postgrau universitari en Artteràpia.

Propostes
Les diferents propostes que es porten a terme dins de l’Espai Artteràpia poden ser:
– Plasticoteràpia.
– Musicoteràpia.
– Teatre de la reminiscència.
– Dramateràpia.
– Escriptura lliure i creativa.
– Dansateràpia.