Psicologia Infantil i Juvenil

Psicologia Infantil i Juvenil

Dos aspectes fan especialment vulnerables tant al nen/a com a l’adolescent a les experiències vitals: d’una banda, el moment evolutiu en què es troben; en ple desenvolupament, canvis i adaptació constants i, d’altra banda, el nombre d’experiències viscudes donada les seves curtes edats.

La intervenció psicològica està centrada en l’infant i/o l’adolescent, i la seva família i el seu objectiu principal és realitzar una avaluació integral; bio-psico-social, i intervenir en tots aquells aspectes que puguin estar interferint en el desenvolupament i ajust de l’infant o adolescent al seu medi, facilitant estratègies i recursos personals i familiars per tal de promoure l’òptim desenvolupament i ajust emocional i social en cada moment evolutiu, proporcionant un equilibri i benestar personal i, en definitiva, una millor qualitat de vida.

Metodologia

La intervenció psicològica es pot fer a nivell individual i/o grupal, tot depenent de les característiques, dificultats, necessitats i expectatives tant del nen/a o adolescent com de la seva família.

Així doncs, el tipus, estratègies, durada i freqüència de la intervenció es valorarà i s’adaptarà en funció del moment evolutiu, les característiques, necessitats, dificultats i expectatives de cada infant o adolescent i les seves famílies, acordades de forma conjunta entre aquests i la psicòloga.

El treball es realitza a tres nivells:

– Exploració, diagnòstic i intervenció de i amb l’infant o l’adolescent.

– Exploració, diagnòstic i intervenció de i amb la família.

– Assessorament i suport a altres contexts de desenvolupament habituals de l’infant o l’adolescent, i la seva família.

Quines són les demandes més freqüents des de psicologia infantojuvenil

– Dificultats emocionals: problemes d’autoestima, inseguretat, etc.

– Dificultats de relació, de comunicació i interacció

– Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim: depressió, atacs de pànic, mutisme selectiu, etc.

– Trastorns de la conducta alimentària: Anorèxia nerviosa, bulímia, etc.

– Pors i fòbies

– Trastorns del son: malsons, terrors nocturns, insomni, etc.

– Trastorns de l’eliminació: enuresi i encopresi

– Problemes de conducta: agressivitat infantil, oposicionisme, rebequeries, agressivitat, etc.

– Trastorns de l’aprenentatge

– Retard maduratiu

– Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA)

– Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

– Problemes emocionals reactius a esdeveniments i/o situacions concrets: separació dels pares, mort, assetjament, adopció, etc.

– Problemes a l’àmbit escolar: bullying

– Problemes a l’àmbit familiar: problemes de relació, inadaptació, rivalitat entre germans

– Problemes en el control dels impulsos

– Conductes de risc: drogues, noves tecnologies, relacions sexuals, etc.

– Tics

– Maltractament i Abús