Taller del 2015

Comprendre, experimentar i detectar les dificultats d’integració sensorial en el nen/a